Persontrygghet

Vare sig det benämns överfallslarm, nödlarm, bråklarm eller trygghetslarm så är syftet detsamma – att öka tryggheten och säkerheten för människor. Genom våra avancerade larm kan vi konfigurera ett larm som passar för varje behov. Larmen kan kopplas till larmcentraler, mobiltelefoner och Be-Safe webbtjänst.