gsm s

gsm s plus Ex är en ATEX-klassad (för damm och gas) personlarmsenhet för tuffa miljöer. Enheten kommunicerar över GSM-nätet och kan larm kan lokaliseras även inomhus i kombination med batteridrivna positionssändare. gsm s plus Ex har genomtänkt funktionalitet med tydlig larmknapp och sensorer för automatiska larm vid horisontalläge, överskriden tid och vid utebliven rörelse. Innan automatiskt larm skickas larmar enheten lokalt så att användaren kan avbryta larm. Enheten har cyklisk funktionskontroll (life check) samt automatisk sensortest då enheten slås på. Enheten kan sättas i speciellt väktarläge så att vissa säkerhetsfunktioner avaktiveras. Då man trycker på larmknappen etableras ett talsamtal till förprogrammerat larmnummer och ett larm-SMS sänds till en förprogrammerad larmmottagare som kan vara en mobiltelefon eller en applikation.
CE-märkt

 

 

 

 

Funktioner
• Tre knappar
• Stor larmknapp för manuella larm
• Två samtalsknappar till förprog. nr
• Handsfree kan fjärraktiveras
• Inbyggd fjärraktiverad siren, 120dB SPL
Automatiska larm vid
• Man Down – enheten i horisontellt läge
• No motion – enheten orörlig
• Tidlarm – larmar efter inställd
• Larm med position inomhus med opt. gso enhet
• Larm med position inomhus och utanför GSM täckning med larmmottagare gsf
• Larm med GPS-position med opt. gmt enhet
 Tekniska data
• GSM: Dual band 900 / 1800 MHz
• Tvåvägs talkommunikation
• SMS-kommunikation
• Inomhuspositionering:
• Nedlänksfrekvens (gso, gmt): 869.6875 MHz
• Upplänksfrekvens (gsf): 869.2125 MHz
• RF uteffekt: 5 dBm
• FSK modulation: ± 3 kHz … ± 4 kHz
• LED-statusindikatorer:
• Övre – Grön – GSM status
• Mitten – Röd – Larmstatus
• Undre – Gul/Grön – Batteri- och laddning
• Rörelsedetektor
• Lägesdetektor
• Batteri: Internt Li-Ion batteri
• Standbytid: 20 timmar (typiskt)
• Driftstemperatur: -10°C … +55°C
• Laddningstemperatur: 0°C … +45°C
• Lagringstemperatur: -25°C … +70°C
• Storlek: 115 mm x 44 mm x 25 mm
• Skyddsklass: IP65
• ATEX: Gas Ex II 2 G EEx ib IIC T4
• ATEX: Dust Ex II 2 D T 135°C IP65
• Vikt: 115 gram