Om oss

Communication Dynamics AB är ett säkerhetsföretag som startade verksamheten 2002 med syfte att möta dagens och morgondagens hot och risker och skapa en säkrare och tryggare tillvaro för våra kunder.
Vi distribuerar, utvecklar och säljer trygghetskameror och kameratjänster samt produkter och tjänster för larmning, övervakning och spårning av personer, fordon, gods och fast egendom med hjälp av GPS och mobilkommunikation.Vi är experter på skydd av rörliga objekt med fokus på lättanvända produkter för komplexa säkerhetsbehov.Affärsidé: ”Vi skapar en tryggare och säkrare tillvaro för våra kunder genom att leverera pålitliga och lättanvända produkter och tjänster och vara våra kunders kontaktpunkt för trygghet och säkerhet.”
Vi har Skandinavien och norra Europa som vår hemmamarknad men våra kunder återfinns över hela världen. Vår målsättning är att jobba långsiktigt, tillsammans med våra kunder och att över tiden leverera kostnadseffektiva och lättanvända tjänster utifrån kundernas unika behov.
Communication Dynamics AB innehar polistillstånd för larminstallationsverksamhet och samarbetar med alla stora larmcentraler i Sverige.