2G 3G 4G Routers

Framtiden är Nu! Fler och fler maskiner blir uppkopplade och kan övervakas och styras över nätverk från en central plats. Nu kan även avlägsna platser övervakas och till och med rörliga fordon kan kopplas upp. Lösningen är att använda de väl utbygda mobilnäten. Med hjälp av våra robusta och pålitliga 2G- och 3G-routers kan stora pengar sparas och servicegraden ökas.

Exempel på var mobila routers används redan idag är:

Datainsamling, systemövervakning och säkerhet Betalningsrelaterad komm.
 Fjärråtkomst till/från industriella kontrollsystem  Försäljningsställen
 Maskiner och högspänningsutrustning  Varuautomater
 El, vatten- och gasdistributionssystem  Uttagsautomater
 Centralvärmesystem  Bankkontor
 Miljöskyddsdata  Mobila banktjänster
 Vattennivå
 Väderdata